Derfor er markedsføringsvideoer fremtiden!

markedsføringsvideoer er fremtiden av markedsføring

Derfor er markedsføringsvideoer fremtiden!

En påstand om at video er en vesentlig del av nåtiden og fremtidens markedsføring – er ikke noe vi i Alpha Digital anser som særlig tvilsomt eller spekulativt. Derfor er dette et felt vi fokuserer mye på, og setter svært høyt. Videokompetansen teamet vårt sitter med, understreker bare dette poenget.

Det er noe eget med videoer. De fanger oppmerksomhet, og huskes i større grad enn bilder og tekst. I følge Biteable.com, hevder 74% av markedsførere at video i annonser fører til medfører økt salg kontra statiske bilder. I følge samme kilde hevder 52% av markedsførere hevder at video i stor grad hjelper til med å bygge tillitt til potensielle kunder. Videre viser en undersøkelse fra Insivia.com at brukere sitter igjen med 95% av markedsføringsbudskapet etter å ha sett en video, og kun 10% av budskapet etter å ha lest en tekst.

Vår bruk av videoer i markedsføring er todelt.

  1. I konsepter vi utvikler og har utviklet tidligere, har vi brukt videoer til å supplere artiklene vi har skrevet. Det er to grunner til dette. Først og fremst øker det nytteverdien for leserne. Videoene vi har laget oppsummerer innholdet i artikkelen, og som vi viser til med statistikken ovenfor viser vitenskapen at dette er en bedre og mer pedagogisk måte å formidle informasjon på. Dette vil også føre til at brukere liker og bruker mer tid på siden, som igjen er en tungtveiende SEO-faktor. Det andre poenget med å aktivt bruke videoer i nettsidenes innhold, er at det åpenbart fremstår som verdifullt fra en søkemotors perspektiv.
  2. Vi bruker også mye videoer i annonser vi kjører ut i sosiale medier o.l. Som statistikkene ovenfor stadfester, er dette en strategi som i stor grad bygger tillit, og fører til høyere konvertering. Våre egne resultater og undersøkelser støtter også sterkt opp under argumenter. Blant annet har vi gjort dette aktivt i vår remarketing.

 

Øvrige argumenter for å bruke video aktivt i markedsføringen

Ellers er video et svært kraftig verktøy når det gjelder å fange oppmerksomhet og vinne trafikk – og dermed også merkevareutvikling. Viktigheten av dette er relativ til bransje og ambisjon.

Ellers er det et SEO-messig poeng i at videoer også vil dukke opp i søkemotorer som kun omfatter nettopp video. Disse øker stadig i popularitet, da denne formen for læring skyter i været. Dersom man er tidlig ute her, kan man med relativt liten innsats okkupere store deler av flere verdifulle marked.

Dersom du ønsker hjelp til å lage markedsføringsvideoer, eller bare ønsker å lære litt mer, kan du gjerne ta kontakt med oss via e-post eller telefon.