Søkemotoroptimalisering – en innføring

søkemotoroptimalisering

En innføring i Søkemotoroptimalisering

Før vi går inn på begrepet søkemotoroptimalisering, er det nyttig å vite litt om søkemotorer og hvordan de fungerer.

En søkemotor er et verktøy som hjelper søkerne å finne frem på internett. Pedagogisk og forenklet sett kan internett beskrives som en uendelig stor tavle der alle kan utrykke seg så mye de vil. Dett skaper et navigasjonsproblem, og det er her søkemotorenes rolle kommer frem. Helt kort forklart organiserer en søkemotor så og si all informasjonen som ligger på internett, og lar sine forbrukere gjøre søk i sine databaser. Søkeren fører inn et søkeord eller en søkefrase som beskriver det han leiter etter, og søkemotoren fremlegger resultatene den tror vil tjene søkeren på best mulig måte. Dersom du vil lese litt videre om hvordan søkemotorer fungerer, kan du lese vår artikkel her.

La oss for eksempel si du har startet din egen bedrift, og at du ønsker å formidle virksomheten din til kunder via internett. Søkemotorene er også bedrifter, og de har en rekke konkurrenter i et fritt marked. Dette innebærer at søkemotoren til enhver tid må tilby den beste tjenesten for å øke/ikke miste markedsandeler. Resultatene søkemotoren presenterer, vil dermed være det den helt objektivt tror at søkeren vil finne mest nytte i. Dermed vil søkemotoren kun tilby siden din til potensielle kunder og lesere, dersom den anses som verdifull.

En nettsides verdi bestemmes av avanserte algoritmer som beror på en helhetlig og sammensatt vurdering av godt over hundre faktorer. Det en viss forskjell mellom algoritmene til de kjente søkemotorene, men dersom en side anses som veldig god av for eksempel Google, vil den neppe anses som noe annet i Bing.

Søkemotoroptimaliseringsbegrepet omtaler den prosessen og det arbeidet som inngår i å sørge for at søkemotorene anser en nettside som verdifull.

Viktige faktorer

Selv om det antas å være godt over hundre vurderingsmomenter i vurderingen av nettsider, er det noen som åpenbart er viktigere enn andre. Jeg vil ikke gå inn i dybdene på dette i denne artikkelen, men jeg vil likevel komme med noen overordnede synspunkter.  I et fugleperspektiv kan prosessen knyttet til å få en side til å rangere deles i to.

  1. kommunikasjon til søkemotoren om hva siden er og hva den handler om

Når det gjelder dette punktet, handler det om å gi informasjon til søkemotoren om egen side. Herunder er det viktigste å kommunisere klart til søkemotoren hva siden egentlig handler om, slik at søkemotoren vet hvor (i hvilke søk) det vil være aktuelt å tilby siden som et søkeresultat.

Her er bruk og plassering av nøkkelord det aller viktigste hensynet. Dette er ikke nødvendigvis ting som gjør at søkemotoren anser siden som «mer verdifull», men siden vil anses som mye tryggere å vise som et resultat hvis det fremkommer tydelig hva den handler om.

  1. Øke nettsidens verdi

Den aller viktigste faktoren for å fastsette verdien til en nettside er antallet og verdien av lenker som peker til siden. Overordnet sett har dagens algoritmer etablert et system av markedsøkonomisk art – det er ikke nettsiden eier som bestemmer sin egen verdi. Ideen er at andres inntrykk av siden din bestemmer den reelle verdien, og at nettsted eiere «stemmer» på sider de anser som nyttige.

Likevel er det en rekke faktorer nettsideeieren kontroller fullt ut, for eksempel at siden er rask og i topp teknisk stand for øvrig.

Dette er en helt kortfattet innføring i søkemotoroptimalisering, eller SEO som det populært kalles. Dersom du synes dette høres spennende ut må kan du gjerne kontakte oss for en prat. Mer informasjon om oss kan du finne her, og her er våre vilkår for samarbeid.