Vilkår

Priser

Vi opererer med løpende timepriser, med avtalt rabatt på større prosjekter. 

Priser er oppgitt eks mva.

Det vil være rimeligere å hoste nettstedet selv. Vi kan anbefale webhoster. Vi kan være behjelpelige med å sette opp et rimelig design i WordPress eller å utkontraktere design dersom det er ønskelig med et unikt design.